บุคลากร

บุคลากรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

มีจำนวน 20 คน

ครู

นักการ

อัตราจ้าง

ลูกจ้างตามภารกิจ

ค่ะ

ครู บุคลากร อัตราจ้าง พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Scroll to Top