คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2566

นายมงคล จรจันทร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ชัย

ประธานนักเรียน -ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอุมากร มังษา

หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางสาวรัตนา พิมพ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายมงคล จรจันทร์

ฝ่ายวิชาการ

นายเจษฎา บุตรชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ชัย

ฝ่ายอำนวยการ

นายณัฐพล ฝากทอง

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายทีปกร แต้มเห่ง

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายณัฐพล คนโท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายนภัสพร ตราภูมิ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายนันทสิน ลาลี

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายรัฐภูมิ พรรณา

ฝ่ายวิชาการ

นายวีรวัฒน์ ไกยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสพลกิตต์ ปวงสุข

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายอดิศักดิ์ เปล่งปลั่ง

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวกันตนา ทัดแก้ว

ฝ่ายบริการ

นางสาวจินตนา มังษา

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวชลิตา กิ่งเกษ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวธัญพิชชา ทัดแก้ว

ฝ่ายนันทนาการ

นางสาวปรีญานุช บุญทัพ

ฝ่ายนันทนาการ

นางสาวปวีณา พรรณา

ฝ่ายบริการ

นางสาวปุณยพร วิเชียร

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวมุกทิตา มังษา

ฝ่ายบริการ

นางสาวมุทิตา พิมพ์ทอง

ฝ่ายบริการ

นางสาวรัตนา พิมพ์ทอง

ฝ่ายนันทนาการ

นางสาวศรัญญา กาทอง

ฝ่ายนันทนาการ

น.ส.ศรีวราภรณ์ ชินชัย

ฝ่ายนันทนาการ

นางสาวสุจิตตรา พรมพุ้ย

ฝ่ายนันทนาการ

สุวรรณกาญจน์ พิมพ์ทอง

ฝ่ายนันทนาการ

นางสาวอมลวรรณ สุทธิเสน

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอารยา พิมพ์ทอง

ฝ่ายวิชาการ

Scroll to Top