นางสาวนุชนาถ จันทพกฤษ์

บุคลากรสนับสนุนการสอน
1210/62 ซอยขุขันธ์ ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Scroll to Top