ห้องเรียนออนไลน์

online Classroom

ในสถานการณ์โรคระบาดของมหันตภัยโควิด-19 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนอยากหลากหลายรูปแบบ ตามความถนัดของบุคลากรทางการสอนแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็น Google Classroom , Google Meet , ZOOM , Line , Facebook , Facebook Messenger , การใช้โทรศัทพ์เพื่อติดตาม มอบหมายงาน , การแจกเอกสาร ใบงาน …

TeacherNakQrcode
TeacherNak2

เรียนออนไลน์แบบสบายๆ ตามสไตล์ "ครูแน็ค" นะจ๊ะ

จิราธร  มูลเสนา
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

“อยากรู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วได้อะไร โดยเทคนิคการสอนแบบง่ายๆ สบายๆ มาเรียนออนไลน์กับครูแน็คสิคะ”

Tongta Piyapan

ชั่วโมงภาษาไทยที่สนุกสนาน...กับครูต้องตา

“ภาษาไทยที่เราใช้สื่อสาร มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนในความหมาย คำศัพท์มากมายเกิดขึ้นในยุคนี้…เรามาเรียนรู้กัน”

"เรียนออนไลน์ สบายๆ สไตล์ครูแป้ง"

สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับดนตรี กีต้าร์ ขลุ่ย กลอง ..พิณ แคน ซอ เสียงเพลงไพเราะ กับคุณครูศศิรดา สุภาพ
คุณครูคนเก่ง อารมณ์ดี ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ของเรานะคะ

ครูแป้ง ศศิรดา
TeacherPandQrcode

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้......กับคุณครู Tikky

Let’s have fun and enjoy English with teachers TIKKY.

TeacherTikky3
TeacherTikky2
TeacherTikky2

เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ครูพลเดช  พิชญ์ประเสริฐ

computer

TeacherDongTeaching
TeacherDongServer

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รอนักเรียนเข้ามาเรียนรู้อยู่นะครับ…โปรแกรมต่างๆ มากมาย แอพพลิเคชัน บทเรียนออนไลน์กับครูพลเดช รายวิชา วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี และรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ครับผม

Scroll to Top