นักเรียนสอบ

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

151 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
โทร.093 554 1513
Email: ptsschool3@gmail.com
Website: https://ptsschool.ac.th

Scroll to Top