ปรับพื้นที่

ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรุณาส่งรถเครื่องจักรกล มาช่วยปรับภูมิทัศน์ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

Scroll to Top